- Pro přihlášení do programu je nutné vyplnit „Pověření k zastupování v programu BayProfit“ nebo Pověření jiného člena v programu BayProfit.“

- Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku nám prosím odešlete na adresu:

BAYER s.r.o.
Crop Science
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5


- Pro rychlejší vyřízení a kontrolu správnosti vyplnění, oskenujte dokument a zašlete ho emailem Vašemu obchodnímu zástupci. Originál přihlášky je stále nutné zaslat poštou, ale až po kontrole jeho elektronické kopie.

- Pověření k zastupování v programu BayProfit je standardní forma přihlášky do programu. Podnik takto přihlášený figuruje v programu sám za sebe a sbírá body.
- Pověření jiného člena v programu BayProfit se používá v případě, kdy chce podnik (vedlejší podnik) sbírat body jako podřízený jinému podniku, který už má vyplněné Pověření k zastupování v programu BayProfit (hlavní podnik) a jejich body se sčítají
- Každý podnik smí figurovat v programu pouze jednou
- Hlavní podnik může mít vícero vedlejších podniků

- Kontrola přihlášky standardně trvá do dvou týdnů. V případě chybného vyplnění přihlášky je nutná její oprava a budeme Vás kontaktovat.
- Po schválení přihlášky následuje vytvoření účtu, který je nutné aktivovat přes odkaz zaslaný na emailovou adresu, která je uvedená na přihlášce. Při aktivaci se současně nastavuje heslo pro první přihlášení. Údaje si prosím poznamenejte pro další přihlášení.
- V případě, že uběhla doba dvou týdnů od doručení přihlášky a nemáte žádné další informace nebo Vám aktivační email nedošel, zkontrolujte přihrádku SPAM v emailu a kontaktujte svého obchodního zástupce.

- K přihlášení se používá vždy emailová adresa uvedená na přihlášce.
- V případě, že se Vám nedaří přihlásit nebo Vám nedorazil email s odkazem na změnu hesla, vždy kontaktujte svého obchodního zástupce, který Vám byl přidělen podle regionu.

- Heslo k přihlášení do účtu se nastavuje při jeho aktivaci. V případě zapomenutí lze heslo změnit přes políčko „Zapomněli jste heslo?“ u vstupu do programu.
zapomenute heslo

- Jakákoli změna údajů na přihlášce (emailová adresa, číslo bankovního účtu, kontaktní osoby) musí být ohlášena Bayer s.r.o. formou nové přihlášky.

- Přihláška musí být podepsaná v souladu s obchodním jednáním podniku, jehož znění lze dohledat přes ičo v obchodním rejstříku. (ARES, Obchodní rejstřík)

- Přístup do účtu BayProfit obsahuje přehled Vaší celkové aktivity v programu. Můžete si v něm zkontrolovat historii evidovaných faktur, současný bodový stav, objednat si benefity, změnit heslo atd.

- Faktury, které nám zasíláte k evidenci jsou dále zpracovány externí agenturou W.A.T.C.H. Problém se zápisem faktury může vzniknout, když fakturu nelze uznat (nečitelná, chybí údaje, neobsahuje přípravky Bayer) nebo se cestou ztratí.
- Prosíme o průběžnou kontrolu zápisu faktur

- Platnost BayProfit bodů je omezená na období jednoho kalendářního roku. Body není možné přenášet do let následujících. Více informací naleznete v pravidlech programu na straně 5 bod 4.

- Termín dodání benefitu se odvíjí od data objednání benefitu s pevně stanovenou lhůtou dvou měsíců od posledního dne možnosti objednat benefit pro danou fázi roku. Přesná tabulka jednotlivých fází harmonogramu je k nahlédnutí v pravidlech programu na straně 4.
benefit

- Přihláška do programu BayProfit je platná, dokud nedojde ke změně údajů nebo jejímu přímému vypovězení.

- Benefity jsou členům poskytovány jako nezdaněný příjem, a proto jsou všichni členové povinni je zahrnout do svého daňového přiznání a plnit tak svou daňovou povinnost v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 595/2003 Sb., o daních z příjmů. V platném znění. Každý daňový poplatník je odpovědný za řádné zdanění svých příjmů. Ohledně postupu zdanění bonusů se poraďte se svým daňovým poradcem.

- Adresu je možné změnit vyplněním nové přihlášky. Na druhé straně dokumentu je prostor k určení nové adresy místo sídla Firmy pro doručení věcných benefitů.
- Nesmí se jednat o soukromou adresu Pověřeného zástupce, pokud se současně nejedná o sídlo Firmy nebo o jiné prostory Firmy.

- Faktury je možné doručit několika způsoby:

- Do programu jsou evidovány pouze faktury odeslané společnosti W.A.T.C.H. do 30. listopadu daného roku. V případě nesrovnalostí doporučujeme řešit nedostatky co nejdříve.

- Protokol se vždy zasílá na emailovou adresu pověřeného zástupce uvedenou na přihlášce a v kopii na adresu obchodního zástupce. Následně je protokol dostupný ke stažení z účtu BP.

-

- Osiva a přípravky na ochranu rostlin nepodléhají stejnému zdanění, a proto jsou na protokolu uvedeny odděleně.

Respektujeme vaše soukromí
BayProfit CZ potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.